مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به مجتمع امام بوستانها و فضای سبز شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بوستانها و فضای سبز شهر تهران

شماره آگهی ۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۱۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به مجتمع امام خمینی و بدنه بزرگراه شهید مدرس با برآورد ۲۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رتبه کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ریال شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۱۰ روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۰ روز اداری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - شماره ۳۲
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان و بوستانها فضای سبز شهر تهران
- تلفن - فکس
- ایمیل www.parks.tehran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به مجتمع امام بوستانها و فضای سبز شهر تهرانمناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به مجتمع امام بوستانها و فضای سبز شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن