مناقصه اجرای عملیات ترمیم 5000 متر مربع آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان البرز

شماره آگهی ۸۶/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۲۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات ترمیم ۵۰۰۰ متر مربع آسفالت نوارهای حفاری آب در شهرستان های کرج و فردیس با برآورد ۴,۷۵۰,۵۸۴,۵۰۰
شرایط : دارای حداقل رتبه ۵ در رشته راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۷-۲۲۶۲۹۹۰-۱۱۱-۱۷۱۷ بانک توسعه تعاون شهید رجایی شهر کرج بنام این شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۷.۵۲۹.۲۲۵ ریال واریز نقدی به حساب شرکت یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا پایان وقت ادرای
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان البرز واقع در کرج - انتهای بلوار شهید چمران ساختمان شماره یک
آدرس ارسال مدارک : اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز
۰۲۶۳۲۱۱۷۱۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات ترمیم 5000 متر مربع آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب استان البرزمناقصه اجرای عملیات ترمیم 5000 متر مربع آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب استان البرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن