استعلام سرور محاسباتی super tlab4-طبق مشخصات پیوستی معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۸۸۵۰۰۰۰۱۶
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۳۱۱۹۷۳۸۸۵۰۰۰۰۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : استعلام سرور محاسباتی super tlab۴-طبق مشخصات پیوستی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : اردبیل-انتهای خیابان دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۵-۳۳۵۱۲۸۰۲ تلفن ۰۴۵-۳۳۵۱۰۱۳۵ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سرور محاسباتی super tlab4-طبق مشخصات پیوستی معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلیاستعلام سرور محاسباتی super tlab4-طبق مشخصات پیوستی معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن