مناقصه 200973277000098: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی شهته کلا راه و شهرسازی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۴۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۳۲۷۷۰۰۰۰۹۸: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی شهته کلا - مزرس آمل با برآورد ۲.۶۷۲.۹۶۵.۷۳۱ ریال و تضمین ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۲۳۷۷۰۰۰۰۹۸: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی بالا آبگرم لاریجان آمل با برآورد ۱.۶۵۹.۵۴۹.۰۳۶ ریال و تضمین ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۲۷۷۰۰۰۱۰۰: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی برن آمل با برآورد ۱.۹۷۱.۰۷۳.۷۹۹ ریال و تضمین ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۳۷۷۰۰۰۱۰۱: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی گلمزار آمل با برآورد ۸۱۱.۶۲۴.۶۰۵ ریال و تضمین ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۲۳۷۷۰۰۰۱۰۲: بهسازی و اسفالت گرم راه روستایی پوردینان امیری آمل با برآورد ۷۹۹.۶۵۴.۳۶۷ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۳۷۷۰۰۰۱۰۳: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی پیشگون - کاسب محله آمل با برآورد ۱.۸۵۹.۶۴۲.۳۰۳ ریال و تضمین ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۳۷۷۰۰۰۱۰۴: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی کمانگر کلا - شاهکنی با برآورد ۴.۹۵۴.۲۱۰.۵۰۰ ریال و تضمین ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارجاع کار در راه و ترابری حمل و نقل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سایت - ساری - خیابان جام جم - اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۳۶۳۹۰۴-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200973277000098: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی شهته کلا راه و شهرسازی استان مازندرانمناقصه 200973277000098: بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی شهته کلا راه و شهرسازی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن