مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی لاریجان شهرکهای صنعتی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۴۶۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی لاریجان با برآورد ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : دارای حداقل رتبه ۵ راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرایی در زمینه کارهای مشابه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد بانکی به حساب ir۳۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۴۱۰۶۳۷۶۰۶۵ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی لاریجان شهرکهای صنعتی استان مازندرانمناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر در شهرک صنعتی لاریجان شهرکهای صنعتی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن