مناقصه واگذاری خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۴۶۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی کرمانشاه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۳۳.۱۶۶.۵۴۹ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب شماره ۰۱۰۴۷۵۲۵۶۹۰۰۰ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی---- کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی طبقه سوم دبیرخانه محرمانه
۰۸۳۳۷۲۷۸۷۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : روزگار ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاهمناقصه واگذاری خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن