سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام باتوجه به اعلام فرضی کد های اعلام شده لطفاً به پیوست مراجعه شود.

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۷۱۱۹۷۱۳۹۳۰۰۰۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : استعلام باتوجه به اعلام فرضی کد های اعلام شده لطفاً به پیوست مراجعه شود.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام باتوجه به اعلام فرضی کد های اعلام شده لطفاً استعلام باتوجه به اعلام فرضی کد های اعلام شده لطفاً
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن