سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام وسایل درخواستی براساس لیست در خواستی بوده وتربیت بدنی اداره کل مجاز است وسایل مورد نظر را خودرا بررسی وتایید نماید درغیر اینصورت موضوع ابطال خواهد شد

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۸۱۱۹۷۰۱۲۶۰۰۰۰۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : استعلام وسایل درخواستی براساس لیست در خواستی بوده وتربیت بدنی اداره کل مجاز است وسایل مورد نظر را خودرا بررسی وتایید نماید درغیر اینصورت موضوع ابطال خواهد شد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام وسایل درخواستی براساس لیست در خواستی بوده وتربیت بدنی استعلام وسایل درخواستی براساس لیست در خواستی بوده وتربیت بدنی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن