سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ورزشی وزارت راه و شهرسازی. با شرایط مندرج در پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۹۱۱۹۷۰۰۰۴۰۰۰۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ورزشی وزارت راه و شهرسازی. با شرایط مندرج در پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ورزشی وزارت راه و شهرسازی. استعلام تعمیر و سرویس تجهیزات ورزشی وزارت راه و شهرسازی.
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن