سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۳۶۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی و خرید ، حمل ، نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال و پیست دو و می
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۶-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۷-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۷-۱۴
آدرس خرید اسناد : كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۰-۱۰ ---- تجدید شده --- 
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی  توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورمناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی  توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن