سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دیزل ژنراتورپرگینز۴/۲۴۸ با ژنراتورگوجبیر۵۰کاوابا تابلوامرجنسی واگزوزباطری

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۱۲۹۷۵۰۰۵۰۰۰۰۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام دیزل ژنراتورپرگینز۴/۲۴۸ با ژنراتورگوجبیر۵۰کاوابا تابلوامرجنسی واگزوزباطری
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام دیزل ژنراتورپرگینز4/248 با ژنراتورگوجبیر50کاوابا تابلوامرجنسی واگزوزباطری استعلام دیزل ژنراتورپرگینز4/248 با ژنراتورگوجبیر50کاوابا تابلوامرجنسی واگزوزباطری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن