سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مهندسی و توسعه گاز ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۵۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز بهره برداری زاهدان با برآورد ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۲ رشته ساختمان و ابنیه و حداقل پایه ۳ رشته تجهیزات و تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از توزیع اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ روز پس از دریافت پیشنهادات
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۱۳۱۶۸۶۱-۸۱۳۱۶۸۶۴-۸۸۷۴۸۶۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NIGCENG.IR وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز بهره برداری زاهدان مهندسی و توسعه گاز ایرانمناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز بهره برداری زاهدان مهندسی و توسعه گاز ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن