سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی fp/۱۷-۹۷-۰۱۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۶۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید قطعات مربو طه به p/f general electiric d.c driling motor motor: ge۷۵۲rb۳a driling rig با برآورد ۳,۳۲۲,۴۹۱,۱۱۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۳۹۷ یورو یا ۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : یک روز بعد از درج آگهی نوبت دوم الی ۱۰ روز بعد از آن
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ساعت ۹:۱۵
آدرس خرید اسناد : اهوزا بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول ساله ۱۱۳ اداره تدارکات خارجی کالا
آدرس ارسال مدارک : اهوزا بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت b، اتاق ۱۰۷، دبیرخانه کمیسیون مناقضات
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.nidc.pr وب سایت
توضیحات : تجدید- یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید قطعات مربو طه به p/f general electiric d.c شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه خرید قطعات مربو طه به p/f general electiric d.c شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن