سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۵۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شامل: ۹۷-۳-۱۴۰/۳: اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ شهر اژیه با برآورد ۱۱.۹۸۷.۷۹۰.۶۱۲ ریال و تضمین ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۳-۱۵۳/۲: احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان با برآورد ۲.۳۸۸۳۴۷۸.۲۳۲ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۳-۱۵۴/۲: احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان با برآورد ۲.۳۸۸.۴۷۸.۲۳۲ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷-۳-۱۶۶: عملیات اجرای حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه - اسماعیل ترخان با برآورد ۵.۴۵۰.۶۳۶.۳۹۰ ریال و تضمین ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵/۳۰ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ از ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه معاملات شرکت اتاق ۲۹۲
۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.ABFAESFAHAN.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شامل: 97-3-140/3: اجرای عملیات احداث ایستگاه آب و فاضلاب استان اصفهانمناقصه واگذاری عملیات اجرایی شامل: 97-3-140/3: اجرای عملیات احداث ایستگاه آب و فاضلاب استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن