سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گروه صنعتی پلور سبز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۶۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تصدی واحدهای انتظامات و خدمات خود در شهرستان زرند
تاریخ دریافت اسناد : دو روز بعد از درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۳۳۴۳۰۲۲۳-۷ داخلی ۱۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تصدی واحدهای انتظامات و خدمات خود در شهرستان گروه صنعتی پلور سبزمناقصه واگذاری تصدی واحدهای انتظامات و خدمات خود در شهرستان گروه صنعتی پلور سبز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن