سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۵۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات و بازسازی بخش NICU و CCU بخش اطفال مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران با برآورد ۹,۷۲۲,۸۷۸,۶۹۸
شرایط : حداقل پایه ۵ در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی -- ارائه تایید صلاحیت ایمنی کر از اداره کار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://poshtibani.mui.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعمیرات و بازسازی بخش NICU  و CCU بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانمناقصه تعمیرات و بازسازی بخش NICU  و CCU بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن