سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک کشاورزی جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری برخی از امور مورد نیاز خود در سطح استان از قبیل: تنظیمات، اپراتوری، تلفنخانه، تحصیلدار راننده و نظارت بر امور بیمه ای، نامه رسانی، تصدی تاسیسات، انبارداری و بایگانی با برآورد ۴۱,۵۷۹,۵۲۵,۰۷۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۶۰۳۱۲۴۹۵۴ بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : کرمان خیابان سپه، سرپرستی بانک کشاورزی جنب شهرداری کرمان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری برخی از امور مورد نیاز خود در سطح بانک کشاورزی جنوب استان کرمانمناقصه واگذاری برخی از امور مورد نیاز خود در سطح بانک کشاورزی جنوب استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن