سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۳۲۰۰۰۰۲۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۹۶۳۵۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه – میدان سپاه پاسداران (نفت) – بلوار زن – ضلع غربی پالایشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : - شركتهاي دارنده گواهینامه صلاحیت (معتبر) فعالیت در زمینه بهره برداری , نگهداری و کنترل ایمنی سدها ویا شبکه های آبیاری و زهکشی از مدیریت منابع آب ایران - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰ (چهارصدو هفتاد میلیون ) ريال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر صادر شود و علاوه بر بارگذاری در بستر سامانه تدارکات دولت اصل ضمانتنامه را حداکثر قبل از پایان وقت اداری مورخ ۷/۷/۹۷ به دستگاه مناقصه گزار (دفتر قراردادها) تسلیم شود در غیر اینصورت پاکت مفتوح نخواهد شد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاهمناقصه تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن