استعلام سرویس، پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده Oracle به شرح مرکز آمار ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرکز آمار ایران

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۰۱۳۰۰۰۰۴۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۱۹۱۱۹۷۳۰۱۳۰۰۰۰۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام سرویس، پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده Oracle به شرح Oracle Data Guard یک نود و Oracle Rac دو
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : خیابان دکتر فاطمی خیابان رهی معیری - مرکز آمار ایرا ن
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۵۱۰۰ تلفن ۰۲۱-۸۸۹۶۱۴۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام سرویس، پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده Oracle به شرح مرکز آمار ایراناستعلام سرویس، پشتیبانی و نگهداری پایگاه داده Oracle به شرح مرکز آمار ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن