سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۰۷۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ - ۱۱
توضیحات : یک مرحله ای - تمدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر مناقصه ارزیابی کیفی انجام تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن