سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام درخواست خودرو استیجاری صرفاً آژآنس یا شرکت حمل و نقل بومی شهر بوشهر (مدارک پیوستی بدقت مطالعه فرمائید.) به مدت ۹ ماه

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۱۱۱۹۷۴۳۴۸۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : استعلام درخواست خودرو استیجاری صرفاً آژآنس یا شرکت حمل و نقل بومی شهر بوشهر (مدارک پیوستی بدقت مطالعه فرمائید.) به مدت ۹ ماه
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام درخواست خودرو استیجاری صرفاً آژآنس یا شرکت حمل و استعلام درخواست خودرو استیجاری صرفاً آژآنس یا شرکت حمل و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن