مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - تعداد 48/131 پرس پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - تعداد ۴۸/۱۳۱ پرس غذا در سال با برآورد ۹,۱۵۱,۱۷۵,۹۹۷
شرایط : گواهی تایید صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی با کد امور آشپزخانه و تاریخ معتبر - گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تصویر اساسنامه آگهی تاسیس آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی - گوایه صحبت امضا جهت امضاکننده مجاز و معرفی شده در اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۷.۵۵۸.۸۰۰ ریال به حساب شماره ۹۲۰۰۰۵۱۲۰۰ در شعب بانک ملت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بوشهر میدان قدس - سایت
آدرس ارسال مدارک : دیبرخانه ستاد منطقه بوشهر
۰۷۷۳۳۳۴۰۶۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - دریافت استعلام ارزیابی دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی - تسلیم پاکات ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - گشایش پاکت ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۹
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - تعداد 48/131 پرس پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهرمناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - تعداد 48/131 پرس پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن