مناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی در سطح استان به گاز استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان لرستان

شماره آگهی ۲۶-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۱۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی در سطح استان به پیمانکاران با برآورد ۹,۸۰۱,۹۶۶,۴۰۰
شرایط : حداقل پایه ۵ تاسیسات و تجهیزات همراه گواهینامه ایمنی اداره کار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی واریز وجه نقد به حساب ۲۱۷۴۵۳۴۸۰۲۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵الی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : پایگاه ملی اطلاع رسانی
آدرس ارسال مدارک : دفتر رئیس امور قراردادهای شرکت
۰۶۶۳۳۲۰۰۶۸۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : شرق
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی در سطح استان به گاز استان لرستانمناقصه واگذاری انجام خدمات نشت یابی در سطح استان به گاز استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن