مناقصه 97/109 - پروژه نیرورسانی تامین برق منازل شرکت گاز توزیع نیروی برق خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۸۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷/۱۰۹ - پروژه نیرورسانی تامین برق منازل شرکت گاز میانکوه - فاز چهارم شهرستان امیدیه - برآورد ۱۳.۹۳۸.۸۹۳.۸۳۶ ریال - سپرده ۵۳۸.۱۶۶.۸۱۵ ریال --- ۹۷/۱۱۰ - پروژه نیرورسانی فاز ۱۵ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری جهاد نصر شهرستان شوش - برآورد ۵.۵۰۴.۴۸۹.۵۰۰ ریال - سپرده ۲۸۵.۱۳۴.۶۸۵ ریال --- ۹۷/۱۱۱ - پروژه نیرورسانی فاز ۱۹ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری جهاد نصر شهرستان شوش - براورد ۹.۹۲۷.۵۱۹.۴۴۰ ریال - سپرده ۴۱۷.۸۲۵.۵۸۳ ریال --- ۹۷/۱۱۲ - پروژه نیرورسانی فاز ۲۰ طرح ۵۵۰ هزار هکتاری جهاد نصر شهرستان شوش - برآورد ۷.۳۵۵.۵۵۴.۳۲۳ ریال - سپرده ۳۴۰.۶۶۶.۶۳۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز / سپرده شركت در مناقصه معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور به حساب بانکی شرکت واریز یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه ضمیمه پیشنهاد تسلیم نماید
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تاپایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی توزیع نیروی برق استان خوستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - بازدید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ --- نوبت دوم
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 97/109 - پروژه نیرورسانی تامین برق منازل شرکت گاز توزیع نیروی برق خوزستانمناقصه 97/109 - پروژه نیرورسانی تامین برق منازل شرکت گاز توزیع نیروی برق خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن