استعلام آمپلی فایرـ ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۷۳۶۰۰۰۰۹۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۱۱۹۷۳۷۳۶۰۰۰۰۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام آمپلی فایرـ ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری استفاده شده . تامین کننده براساس شرایط و مشخصات پیوست جمع کل تجهیزات درقالب ایران کد مذکور قیمت گذاری کند
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سالاریه فلکه پیچک خیابان شهید  خلیلی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۲۹۰۲۶۸۰ تلفن ۰۲۵-۳۲۹۱۱۴۵۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام آمپلی فایرـ  ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قماستعلام آمپلی فایرـ  ایران کد صرفا جهت قیمت گذاری اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن