مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایت های موبایل استلج مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوین

شماره آگهی ۵/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایت های موبایل استلج - آبیک - ضیاآباد - اوین دشت و خیارج
شرایط : ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کدپستی و شماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش بانکی - معرفینامه کتبی و کارت ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد فیش بانکی واریزی به مبلغ ۲۳۹.۸۰۰ ریال به حسابج اری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی مرکزی قزوین / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۵۹.۱۹۵.۶۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری ۰۱۰۵۹۸۸۸۴۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت ادای ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
آدرس خرید اسناد : قزوین انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان) - شرق ساختمان صدا و سیمای قزوین ساختمان ستادی مخابرات منطقه قزوین - طبقه نخست واحد خرید و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tc-qazvin.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایت های موبایل استلج مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوینمناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایت های موبایل استلج مخابرات ایران مدیریت منطقه قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن