مناقصه واگذاری نظافت ، رفت و روب و جمع آوری شهرداری ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه دو ناحیه ۴ با برآورد ۲,۲۸۲,۹۱۷,۷۴۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۶۹.۷۵۰.۶۴۵ ریال به حساب ۰۱۱۱۷۱۱۲۸۹۰۰۱ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دبیر کمیسیون معاملات شهری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۸۶۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری نظافت ، رفت و روب و جمع آوری شهرداری ساوهمناقصه واگذاری نظافت ، رفت و روب و جمع آوری شهرداری ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن