مناقصه 200973489000065 : نگهداری از تجهیزات سیستم روشنایی، تهویه و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۰۶۵ : نگهداری از تجهیزات سیستم روشنایی، تهویه و سامانه هوشمند تونل وانا با برآورد ۲.۸۱۴.۹۸۴.۹۵۴ ریال و تضمین ۱۴۰.۷۴۹.۲۴۸ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۴۸۹۰۰۰۰۶۶ : نگهداری روشنایی منصوبه محورهای غرب کندوان با برآورد ۹.۲۷۲.۲۸۹.۳۹۲ ریال و تضمین ۴۶۳.۶۱۴.۴۷۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو یا برق از سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی سابق) - گواهی صلاحیت از دفتر ایمنی و حریم راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - ساری، خیابان انقلاب مقابل استانداری، اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۱۱۳۳۳۲۶۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : عصر ایرانیان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200973489000065 : نگهداری از تجهیزات سیستم روشنایی، تهویه و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندرانمناقصه 200973489000065 : نگهداری از تجهیزات سیستم روشنایی، تهویه و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن