مناقصه تامین خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان گاز استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان با برآورد ۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۶۳۴۶۰۲۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۸۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی با مجوز بانک مرکزی یا ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر دارای مجوز یا اوراق مشارکت یا وثیقه نقد یا ضمانتنامه های صادره از صندوقهای ضمانت دولتی یا وثیقه ملکی
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۳ روز از تاریخ دعوتنامه
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته از آخرین مهلت تحویل اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
۰۱۷۳۲۴۸۰۳۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SHANA.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : کائنات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان گاز استان گلستانمناقصه تامین خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان گاز استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن