مناقصه اجرای پروژه شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی شهید رضی شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی شهید رضی (رباط سنگ) شامل احداث ۴/۵ کیلومتر شبکه هوایی تک مداره فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت جهت تامین برق ناحیه صنعتی شهید رضی (رباط سنگ) با برآورد ۶,۵۰۶,۹۲۰,۹۳۳
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی--- رشته نیرو (برق) تمامی پایه ها
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ س اعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار خیام بعد از خیام ۳۵
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد بلوار خیام بعد از خیام ۳۵
۰۵۱۳۷۶۴۲۰۰۵-۳۷۶۲۸۳۲۶ تلفن ۰۵۱۳۷۶۴۲۰۰۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی شهید رضی شهرکهای صنعتی استان خراسان رضویمناقصه اجرای پروژه شبکه فشار متوسط ناحیه صنعتی شهید رضی شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن