مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان های عملیاتی بندر شهید بهشتی چابهار
شرایط : معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال - گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه ۴ ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و همچنین ارائه کد اقصتادی و شناسه ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۶۴۵۲۶۰۱۰۰۱ و ۹ درصد مبلغ مزبور ۱۳۵.۰۰۰ ریال به عنوان مایلات بر ارزش افزوده به حساب ۲۱۷۶۴۵۲۶۱۰۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۹۵۵۵.۷۲۰.۴۴۹ ریال به حساب سپرده ۲۶۴۵۲۶۱۱۶۰ بانک ملت شعبه مرکزی چابهار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ راس ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه اداره بندر شهید بهشدی در چابهار - سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره بندر شهید بهشدی در چابهار
۰۵۴۳۱۲۸۳۰۰۰ تلفن ۰۵۴۳۵۳۲۱۴۱۴ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستانمناقصه ارزیابی کیفی پروژه تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و ساختمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن