مناقصه خرید خدمات یک دستگاه لودر 450 یا 470 کوماتسو صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز

شماره آگهی ۱۷۰۴۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات یک دستگاه لودر ۴۵۰ یا ۴۷۰ کوماتسو جهت جمع آوری، گودبرداری، بارگیری و دپوشن و ماسه مخلوط در معدن شهید قضایی به مدت چهار ماه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره IR۱۷۰۱۵۱۰۰۰۰۱۰۸۸۰۰۰۰۰۳۸۸۷۶ بانک سپه به نام صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از زمان انتشار آگهی نوبت دوم ساعت ۸ الی ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
آدرس خرید اسناد : شیراز، کیلومتر ۱۴ جاده شیراز، سپیدان، شهرک دوکوهک، صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز مدیریت قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز، کیلومتر ۱۴ جاده شیراز، سپیدان، شهرک دوکوهک، صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسی
۰۷۱۳۶۷۰۳۸۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات یک دستگاه لودر 450 یا 470 کوماتسو صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیرازمناقصه خرید خدمات یک دستگاه لودر 450 یا 470 کوماتسو صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن