مناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ساری و شهید رجایی پشتیبانی امور دام استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام استان مازندران

شماره آگهی ۱۷/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ساری و شهید رجایی اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران
شرایط : ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب شبا IR۳۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه نقد به حساب شماره ir ۹۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۸۰۶۳۷۰۵۶۴ بانک مرکزی یاضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت ستاد --- ساری خیابان فرهنگ خیابان ۱۵ خرداد بیست مری دوم روبروی مهدیه شهرستان ساری
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- تجدید
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ساری و شهید رجایی پشتیبانی امور دام استان مازندرانمناقصه مدیریت و اداره امور انبارهای ساری و شهید رجایی پشتیبانی امور دام استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن