مناقصه انجام عملیات بهسازی و نماسازی سطح شهر شهرداری شاهرود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شاهرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۲۶۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات بهسازی و نماسازی سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۸.۸۲۵.۰۰۰ ريال چک معتبر بانکی یا وجه نقدبه حساب شمره ۲۹۱۵۷۰۳۱۴۶ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات بهسازی و نماسازی سطح شهر  شهرداری شاهرودمناقصه انجام عملیات بهسازی و نماسازی سطح شهر  شهرداری شاهرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن