سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه كارگزاري توسعه توانمنديهاي نوآوري و كارآفريني در سطح كشورمنطقه ۳

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۴۹۶۳۵۴۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه كارگزاري توسعه توانمنديهاي نوآوري و كارآفريني در سطح كشورمنطقه ۳
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
توضیحات : ضمانتنامه مذكور مي بايست مطابق با ماده ۸ شرايط مناقصه باشد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه كارگزاري  توسعه توانمنديهاي  نوآوري و  مناقصه پروژه كارگزاري  توسعه توانمنديهاي  نوآوري و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن