سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۴۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
توضیحات : یک مرحله ای - جلسه پرسش و پاسخ ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن