مناقصه مبلغ تضمین سیصد و هفتادوشش میلیون ریال واریز به اداره کل بیمه سلامت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل بیمه سلامت

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۲۴۳۰۰۰۰۰۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۴۹۶۳۵۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مبلغ تضمین سیصد و هفتادوشش میلیون ریال واریز به حساب جاری همراه۷۷۷۷۲۱۱۹۶۱ نزد بانک رفاه شعبه احمد آباد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار آن سه ماه بیشتر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهاد باشد مبلغ براورد ۷/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
آدرس خرید اسناد : -سی متری احمد آباد -نبش رضاهشت اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : وایز به حساب ۷۷۷۷۲۱۱۹۶۱ بانک رفاه شعبه احمد آباد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که مدت اعتبار آن سه ماه بیشتر ار تاریخ آخرین مهلت قبل پیشنهاد باشد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مبلغ تضمین سیصد و هفتادوشش میلیون ریال واریز به اداره کل بیمه سلامتمناقصه مبلغ تضمین سیصد و هفتادوشش میلیون ریال واریز به اداره کل بیمه سلامت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن