سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری - حوزه چگودر - سرخس - عملیات خاکی ۲۵۳۲۵

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۹۶۳۵۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری - حوزه چگودر - سرخس - عملیات خاکی ۲۵۳۲۵ با برآورد ۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
توضیحات : مناقصه گر باید مبلغ ضمانت نامه هر پروژه را طی یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۴۲۱۱۷۹۹۰۰۰ نزد بانک ملي به نام سپرده تملك دارايي سرمايه اي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي به شماره شناسه ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹ بابت سپرده شرکت در مناقصه اقدام نمایند . اصل ضمانت نامه باید ارائه گردد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات آبخیزداری - حوزه چگودر - سرخس - عملیات مناقصه عملیات آبخیزداری - حوزه چگودر - سرخس - عملیات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن