سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری - حوزه شیزن سمنگان - تایباد

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۹۶۳۵۷۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری - حوزه شیزن سمنگان - تایباد با برآورد ۳
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
توضیحات : مناقصه گر باید مبلغ ضمانت نامه را طی یک فقره ضمانت نامه بانکی (با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۴۲۱۱۷۹۹۰۰۰ نزد بانک ملي به نام سپرده تملك دارايي سرمايه اي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي به شماره شناسه ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹ بابت سپرده شرکت در استعلام اقدام نمایند . اصل ضمانت نامه الزامی است .
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان شهرستان تایباد (سنگی ملاتی مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه شیزن سمنگان شهرستان تایباد (سنگی ملاتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن