سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه باغ کشمیر -تربت جام

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۹۶۳۵۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه باغ کشمیر -تربت جام با برآورد ۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
توضیحات : مناقصه گر باید مبلغ ضمانت طی یک فقره ضمانت نامه بانکی (با مدت اعتبار سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۴۲۱۱۷۹۹۰۰۰ نزد بانک ملي به نام سپرده تملك دارايي سرمايه اي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي به شماره شناسه ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹ بابت سپرده شرکت درمناقصه اقدام نمایند .
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه باغ کشمیر -تربت جام - عملیات مناقصه عملیات آبخیزداری حوزه باغ کشمیر -تربت جام - عملیات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن