سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام عملیات آبخیزداری

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات آبخیزداری
شرایط : رشته های کشاورزی با آب و یا ساختمان و حداقل رتبه ۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۹ صبح
توضیحات : به عکس اگهی مراجعه شود - تجدید - یک مر حله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل:
1. آبخیزداری حوزه سدهای مناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل:
1. آبخیزداری حوزه سدهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن