مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت کیفیت خدمات مشتری ایمنی کارکنان و محیط زیست شهرداری کرج به روش QCBS: پروژه پشتیبانی و ممیزی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ مرکز و مناطق شهرداری کرج --- پروژه پیاده سازی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های شهرداری کرج --- پروژه OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ مرکز و مناطق شهرداری کرج --- پروژه OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های شهرداری کرج
شرایط : مدیریت عمومی با رتبه ۱ و ۲ و ۳ - داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت از سازمان اداری و استخدامی کشور - معرفینامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل - روزنامه آخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی الزامیست
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرج - بلوار بلال - ساختمان مرکزی شهرداری کرج طبقه ۷ اداره امور قراردادها و پیمان ها
آدرس ارسال مدارک : کرج میدان توحید - بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶۳۵۸۹۲۵۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.karaj.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت شهرداری کرجمناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بهبود فرآیندهای عملیاتی و مدیریت شهرداری کرج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن