سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید خدمات، تامین قطعات و تعمیرات دوره ای و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۲۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات، تامین قطعات و تعمیرات دوره ای و...
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1005/97 : خرید خدمات، تامین قطعات و تعمیرات دوره مناقصه 1005/97 : خرید خدمات، تامین قطعات و تعمیرات دوره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن