مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل بیمه تکمیل مطابق شهرداری کاشان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کاشان

شماره آگهی ۱۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل بیمه تکمیل مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۵۵۴۶۵۸۵۸ تلفن ۰۳۱۵۵۴۶۵۸۵۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - مرحله دوم
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل بیمه تکمیل مطابق شهرداری کاشانمناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل بیمه تکمیل مطابق شهرداری کاشان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن