سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نهال مورد نیاز عملیات بیولوژیک آبخیزداری

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۹۶۳۵۸۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نهال مورد نیاز عملیات بیولوژیک آبخیزداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نهال مورد نیاز مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نهال مورد نیاز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن