سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام انجام مطالعات و طراحی طرح پوشش انهار بتنی تشکلهای کشاورزی.

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۱۱۹۷۳۶۶۸۰۰۰۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : استعلام انجام مطالعات و طراحی طرح پوشش انهار بتنی تشکلهای کشاورزی.
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۶-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام مطالعات و طراحی طرح پوشش انهار بتنی تشکلهای استعلام انجام مطالعات و طراحی طرح پوشش انهار بتنی تشکلهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن