سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۸۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره ۱۲۲، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره ۱۳۰، احداث سکو تماشاگران زمین فوتبال ارزوئیه به شماره ۱۳۲، زیرسازی چمن مصنوعی ماهان به شماره ۱۳۴، اجرای دیوار محوطه و تکمیل برج نور مجموعه شهید شهابی بافت به شماره ۱۳۵، اجرای فونداسیون و اسکلت زورخانه گلزار بردسیر به شماره ۱۳۶، اجرای برج نور زمین چمن مصنوعی ارزوئیه به شماره ۱۳۷، اجرای برج نور زمین چمن مصنوعی فاریاب به شماره ۱۳۸، احداث چمن مصنوعی کوچک خیربافت به شماره ۱۳۹، حصارکشی مجموعه ورزشی ریگان به شماره ۱۴۰، زیرسازی چمن مصنوعی شهدا به شماره ۱۴۱، اجرای برج نور زمین چمن مصنوعی ریگان به شماره ۱۴۲، اجرای برج نور زمین چمن طبیعی مجموعه امام علی (ع) سیرجان به شماره ۱۴۳
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122، ورزش و جوانان استان کرمانمناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122، ورزش و جوانان استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن