سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۸۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی و...
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۸
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122، مناقصه واگذاری احداث سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن