مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه شرکت ملی صنایع مس ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره آگهی ۲۱۹۷۲۴۱۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه تغلیظ سرچشمه شامل : ارساد بار به فیدرهای نوارهای A,۳B,۳D,۳C۳ کارخانه تغلیظ بصورت ۲۴ ساعته --- جمع آوری، انتقال و هدایت خاکهای ریخته شده در اطراف انبار درشت به سمت فیدرهای بصورت ۲۴ ساعته --- تسطیح جاد های ارتباطی اطراف انبار درشت بصورت ۲۴ ساعته --- تمیز نمودن کانالهای اطراف ابنار درشت بصورت ۲۴ ساعته --- ارسال بار به فیدرهای خوراک دهنده به آسیابهای کارخانه تغلیظ بصورت ۲۴ ساعته --- جمع آوری انتقال و هدایت خاکهای ریخته شده در اطراف انبار ترمه به سمت فیدرها بطور پیوسته هر هر زمان که مورد نیاز باشد بصورت ۲۴ ساعته --- بارگیری ریجکت تولیدی کارخانه تغلیظ بصورت ۲۴ ساهته --- انتقال یجکت بارگیری شده به محل دپوی که توسط کارفرما مشخص می گردد بصورت ۲۴ ساعته --- بارگیری و حمل و تخلیه مواد ریخته شده از زیر آساهای کارخانه تغلیظ یک و زیر آسیای SAG mill و ball mill تغلیظ دو و سایر کارخانه های تغلیظ به محل دامپ های کلی که توسط کارفرما مشخص می گردد بصورت ۲۴ ساعته --- انجام عملیات بارگیری، جابجایی و انتقال آهک و ترمه کوره آهک در کارخانه آهک در موقع لزوم و نیز جهت شار خوراک ورودی به کارخانه شیر آهک بصورت ۲۴ ساعته --- جمع آوری گل و لای و مواد ریخته شده در زر سلولهای کارخانه تغلیظ ۱ و ۲ بصورت ۲۴ ساعته --- پاکسازی برخی محوطه ها و مکانها و جابجایی برخی قطعات قابل حمل توسط مینی لودر بصورت ۲۴ ساعته -- تخلیه کامیون های گلوله، حمل و سپس ریختن آنها بروی نوارهای ورودی به کارخانه و بارگیری و حمل گلوله از انبارهای مجتمع
شرایط : گوایه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیات مدیره مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز - تصویر قراردادهای مشابه و رضایتنامه از کارفرمایان قبلی - سند مالکیت و یا مدارکی دال بر در اختیار داشتن ماشین آلات مندرج در بند - مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد - هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار - تصویر HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده - تصویر گواهی صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۳۴۳۰۳۴۰۲-۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - به عکس آگهی مراجعه شود - اعلام آمادگی ۷ روز کاری
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه شرکت ملی صنایع مس ایرانمناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه شرکت ملی صنایع مس ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن