سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۱۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - فشرده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن